China Division Board

The following individuals represent ISTA's China Divisional Board:

Chair: Li Hua, China National Packaging Corporation
Executive Chair: Lu Binglin, China Packaging Research & Test Centre

Directors: 
 • Mr. Zeng Liang, HQTS-QAI
 • Mr. Ding Yong, SMQ
 • Mr. Huang Changhai, Shanghai Packaging Magazine
 • Mr. David Jin, Lansmont Corporation China Office
 • Mr. Liu Hongchun, Huawei Co.
 • Mr. Man Mingqiang, Qingdao Zhonghaiborui Inspection Co.
 • Miss Shi Yuan, Xiamen Product Quality Supervision and Inspection Institute
 • Mr. Wang Jun, Jiangnan University
 • Mr. Xi Fangli, QAI
 • Mr. Yang Yanyu, Bureau Veritas Consumer Products Services (Shanghai)
 • Mr. Yu Jun, SGS Shanghai
 • Mr. Mei Qihua, Atmet China
 • Mr. Cai Gang, Shenzhen Addway Technology Co., Ltd.
 • Miss Li Ning, Ningbo JOY Packaging Technology Co.Ltd.
 • Miss Xu Jingmei, SF Express Co., Ltd.
 • Miss Zong Yuan, HP Co., Ltd.