China Division Board

The following individuals represent ISTA's China Divisional Board:

Chair: Li Hua, China National Packaging Corporation
Executive Chair: Lu Binglin, China Packaging Research & Test Centre

Directors:

  • Li Chunfei Merck Life Science Technology (Nantong) Co., Ltd.
  • Zang Xiulong, Team Testing Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  • Wen Jian, SGS-CSTC Standards Technical Services (Tianjin) Co., Ltd.
  • Zhang Zhanjie, Nefab Packaging Engineering (Wuxi) Co., Ltd.
  • Han Xiao, Dong Guan MYS Environmental Protection & Technology Company Ltd.
  • Xiong Lin, Green Mountain Electrical Appliances Technical Consulting SZ Co., Ltd.
  • Yang Yipeng, SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
  • Cui Qingbin, Shanghai Publishing and Printing College
  • Liang Feifei, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL)
  • Wang Huadong, Flextronics Manufacturing (Zhuhai) Co., Ltd.