China Division Board

The following individuals represent ISTA's China Divisional Board:

Chair: Li Hua, China National Packaging Corporation
Executive Chair: Lu Binglin, China Packaging Research & Test Centre

Directors:

 • Zeng Liang, HQTS QA International Services Co., Ltd.
 • Mei Qihua, AtMet Group
 • Li Ning, Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co.,Ltd.
 • Zhang Botao, Shun Qi He (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
 • Li Chunfei, Merck Life Science Technology (Nantong) Co ; Ltd.
 • Hong Xiang, Intel China
 • Zhu Chengjian, Deppon Express
 • Zang Xiulong, Team Testing Equipment (Guangzhou) Co., Ltd
 • Xing Shengnan, China Packaging IoT Tech. Co., Ltd
 • Lv Yan, Shanghai Litong Cold Chain Technology Co., Ltd
 • Feng Xin, XIAMEN HEXING PACKAGING PRINTING CO., LTD
 • Wen Jian, SGS-CSTC Standards Technical Services (Tianjin) Co., Ltd
 • Zhang Zhanjie, Nefab Packaging Engineering(Wuxi) Co., Ltd